Työterveyslaitoksen neuvotteluissa jätettiin sopimustavoitteet

Työterveyslaitoksen työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin tänään keskiviikkona 2. maaliskuuta. Molemmat osapuolet esittelivät suullisesti sopimustavoitteensa ja jättivät tavoitepaperit kirjallisesti neuvottelujen lopuksi. Samalla sovittiin tulevien neuvottelukertojen teemoituksesta. Neuvottelupäivistä tulee hyvin tiiviitä, koska käsiteltävänä on useita isoja asiakokonaisuuksia. Neuvotteluja jatketaan jälleen torstaina 10. maaliskuuta.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: