Työsuojelun webinaarisarjan päätösosassa aiheena työhyvinvointi – katso myös sarjan muut videot!

​Työsuojelun miniwebinaarisarjan kuudennessa osassa TTK:n asiantuntija Pirkko Mäkinen luennoi työhyvinvoinnista. Luennolla määritellään työhyvinvointi sekä kuinka sitä johdetaan ja kehitetään.

Tämä 6-osaisen webinaarisarjan tuottamisesta vastaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet. Videot on tehty yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa.

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista. Julkaistut työsuojeluvideot ovat kestoltaan noin 10–15 minuuttia.

”Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa”

Työsuojeluvideoiden sarja:

1) Työsuojeluvastuut työpaikalla
2) Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen
3) Työterveyshuollon järjestäminen
4) Turvallinen ja terveellinen työympäristö
5) Psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä
6) Työhyvinvointi

Katso kuudes osa: Työhyvinvointi

Asiasanat: