Työsuojelun videosarjan neljäs osa käsittelee turvallista ja terveellistä työympäristöä

​Työsuojeluvideoiden neljännessä osassa TTK:n asiantuntija Asta Koivikko luennoi turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä. Tämä videotallenne kuuluu 6-osaiseen webinaarisarjaan, jonka tuottamisesta vastaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet. Videot on tehty yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa.

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!

Seuraavat videot on joko julkaistu tai tullaan julkaisemaan loppuvuodesta ja vuodenvaihteen jälkeen. Kaikki videot ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia. Videoiden aiheet ovat: 1) työsuojeluvastuut työpaikalla, 2) työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen, 3) työterveyshuollon järjestäminen, 4) turvallinen ja terveellinen työympäristö, 5) psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä ja 6) työhyvinvointi.

Katso neljäs miniwebinaari: Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Asiasanat: