Tartuntatautilain muutos eduskuntaan – lisää keinoja koronavirustilanteen hillitsemiseksi

Hallitus on antanut tänään esityksen tartuntatautilain muuttamisesta. Tavoitteena on vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista olisi voimassa koronavirusepidemiaan liittyen vain väliaikaisesti.

Esityksen mukaan viranomainen voisi asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuisivat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen.

Tiukemmat toimenpiteet portaittain käyttöön koronaepidemian voimistuessa

Keinot on porrastettu hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisesti siten, että velvoitteita ja rajoituksia voitaisiin tiukentaa, jos aiemmat toimet eivät ole riittäviä.

Epidemian perustasolla yleiset hygieniatoimet olisivat velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa suoraan lain nojalla. Asiakkailla tai osallistujilla pitäisi olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja siivouksesta olisi huolehdittava tehostetusti. Lisäksi asiakkaille ja osallistujille tulisi antaa tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.

Kiihtymisvaiheessa viranomainen voisi tehdä alueellisen päätöksen, että toiminta on järjestettävä siten, ettei lähikontakteja synny. Elinkeinonharjoittaja voisi valita parhaiten omaan toimintaansa sopivan tavan toimia siten, että asiakkaiden välinen lähikontakti olisi tosiasiallisesti mahdollista välttää. Toimet voisivat liittyä erilaisiin tilajärjestelyihin, aikataulujen porrastamiseen tai vaihtoehtoisesti myös asiakasmäärien rajoittamiseen. Kiihtymisvaiheessa myös matkustajamääriä voitaisiin rajoittaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä enintään puoleen normaalista.

Leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voisi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi. Sulkeminen voisi koskea ainoastaan tiloja, joissa olisi erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Näitä tiloja olisivat muun muassa liikunta- ja urheilutilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Sääntelyä ei sovellettaisi yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut voisi järjestää nykyisestä poikkeavalla tavalla

Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat jo nyt järjestää ja tarvittaessa muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tämä toimintatapa olisi ensisijainen myös jatkossa.

Jos koronaepidemia kuitenkin olennaisesti vaarantaisi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintakykyä, aluehallintovirasto tai sosiaali- ja terveysministeriö voisi antaa päätöksen kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä nykyisestä poikkeavalla tavalla. Päätöksellä voisi esimerkiksi keskittää potilaiden hoitoa tiettyyn sairaalaan.

Pysyvämpiä muutoksia eristämistä ja tiedonsaantia koskevaan sääntelyyn

Hallitus esittää pysyvämpiä muutoksia esimerkiksi eristämistä koskevaan sääntelyyn. Eristäminen olisi jatkossa mahdollista myös muuhun paikkaan kuin terveydenhuollon toimintayksikköön, kuten ihmisen omaan kotiin.

Lisäksi täsmennetään viranomaisen tiedonsaantioikeutta ja virka-apua koskevaa sääntelyä.

Asiasanat: