Suomen riistakeskuksen sopimusneuvottelut palkankorotuksista aloitettiin

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta aloitettiin neuvottelut 1.12.2022 sopijaosapuolten tilannekatsauksella vallitsevaan työmarkkinatilanteeseen. Samassa yhteydessä todettiin, että palkkaratkaisusta vuodelle 2023 ei saada neuvottelutulosta joulukuun puoliväliin mennessä.

Työehtosopimuksen mukaan vuoden 2023 palkankorotukset sovitaan 16.12.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa 31.12.2023 mennessä päättymään 31.1.2023.

Sopijaosapuolet olivat yksimielisiä, että jatketaan neuvotteluja 31.1.2023 asti ilman koko sopimuksen irtisanomista. Jos palkkaratkaisusta ei olla päästy neuvottelutulokseen tammikuun 2023 loppuun mennessä, sopimus päättyy. Neuvotteluaikoja sovittiin tammikuun loppuun asti.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta neuvottelevat Meto – Metsäalan asiantuntijat ja Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: