Suomen metsäkeskuksen neuvottelutilanne

Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut jatkuivat 2.3. ja 10.3.2023. Neuvotteluissa pyritään kaksivuotiseen ratkaisuun.

Isoimpana asiana neuvotteluissa on ollut ei-synnyttäneiden perhevapaiden kustannusten arviointi ja sen kustannusvaikutukset kokonaisratkaisuun.

Neuvottelut jatkuvat kuitenkin hyvässä hengessä, ja seuraava neuvottelu on 17.3.

Lisätietoja Jytyssä:
Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: