Pakollisia terveystarkastuksia ja tietojen antamista koskevat tartuntatautilain muutokset voimaan

Tartuntatautilain muutokset selkeyttävät nykyistä pakolliseen terveystarkastukseen liittyvää sääntelyä. Vastedes myös tartuntataudille altistunut ja tartunnan saanut on velvollinen antamaan tietoja itsestään terveysviranomaisille. Lain 29.3.2021 voimaan tulevat muutokset laajentavat lisäksi Rajavartiolaitoksen mahdollisuutta antaa virka-apua. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 26. maaliskuuta.

Muutokset myös vahvistavat ja nopeuttavat viranomaisten tartuntatautien torjunta- ja jäljitystyötä. Muutokset koskevat tartuntatautilain 16 §:ää (pakollinen terveystarkastus), 22 §:ää (tietojen antaminen) ja 89 §:ää (virka-apu).

Pakolliset terveystarkastukset laajemmin käyttöön

Muutokset täsmentävät aluehallintovirastolla jo ollutta mahdollisuutta määrätä pakollinen terveystarkastus. Terveystarkastukseen voi sisältyä esimerkiksi koronatesti. Lisäksi kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä on vastedes oikeus tehdä yksittäistä henkilöä koskeva päätös pakollisesta terveystarkastuksesta.

Aluehallintovirasto voi antaa päätöksen pakollisesta terveystarkastuksesta. Päätös voisi koskea esimerkiksi tiettynä aikana Suomeen tietystä maasta saapuvia henkilöitä lentoasemalla tai satamassa. Päätös voidaan kohdistaa myös tietyssä työpaikassa oleskeleviin työntekijöihin.

Aluehallintovirasto ottaa päätöksessään huomioon alueellisen epidemiatilanteen ja sen, milloin ja missä laajuudessa terveydenhuollon henkilöstöä on tarpeen hyödyntää pakollisiin terveystarkastuksiin. Siten henkilöstöä voidaan nykyistä paremmin kohdentaa sinne, missä se on tartuntojen leviämisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Menettelyllä varmistetaan se, ettei muu terveydenhuollon toiminta vaarannu esimerkiksi koronavirustilanteessa.

Jos henkilö kieltäytyy osallistumasta pakolliseen terveystarkastukseen, hänelle voidaan rikoslain (39/1889) 44 luvun 2 §:n mukaan määrätä terveydensuojelurikkomuksesta sakkoa tai enintään kolme kuukautta vankeutta.

Altistuneella ja tartunnan saaneella on velvollisuus antaa tietoja

Yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneella, altistuneella tai sellaiseksi perustellusti epäillyllä henkilöllä on jatkossa velvollisuus antaa itseään koskevia tietoja asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Aiemmin tietojen kerääminen on perustunut vapaaehtoisuuteen.

Rajavartiolaitoksen antama virka-apu laajenee

Rajavartiolaitoksella on tartuntatautilain 89 §:n muutoksen jälkeen virka-aputehtävän suorittamiseksi oikeus pysäyttää kulkuneuvo, ohjata liikennettä sekä käsitellä virka-aputehtävässä välttämättömiä terveystietoja.

Asiasanat: