Neuvottelutulos Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n työehtosopimuksesta

Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos keskiviikkona 8.3. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun allekirjoittajajärjestöjen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi työehtosopimuksesta neuvottelee Agronomiliitto. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätiedot Jytyssä:
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: