Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat

Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat viime viikolla. Neuvotteluissa keskityttiin edelleen tekstikysymyksiin, joista tärkeimpinä työaikalain soveltaminen neuvontatyössä sekä mahdollinen siirtyminen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan. Kiky-tunneista ja palkankorotuksista ei vielä olla päästy kunnolla neuvottelemaan, joten neuvottelut jatkuvat näiden asioiden osalta seuraavilla neuvottelukerroilla. Osapuolet kokoontuvat seuraavan kerran 30.1. ja neuvotteluaikoja on sovittu myös helmikuun alkupuolelle.

Neuvonta-alan runkosopimus ja Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n sopimukset päättyivät 31.12.2019 ja neuvonta-ala on nyt sopimuksettomassa tilassa. Vanhojen työehtosopimusten määräykset ovat kuitenkin edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen johdosta.

Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätiedot:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: