Neuvonta-alan TES-neuvotteluissa jatkettiin tekstikysymysten käsittelyä

​Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat maanantaina 20.12. etäyhteyksien välityksellä. Tapaamisessa käsiteltiin tekstikysymyksiä, kuten mm. etätöihin, paikalliseen sopimiseen ja viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan liittyviä asioita. Neuvotteluita jatketaan seuraavan kerran joulutauon jälkeen 11.1.

Nykyinen neuvonta-alan runkosopimus päättyy 31.1.2022 ja neuvottelukertoja on sovittu aina tammikuun loppuun saakka. Ammattiliitto Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Alan neuvottelutilanteesta tiedotetaan lisää tammikuun aikana.

Lisätiedot Jytyssä:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies