Neuvonta-alan 2023 palkkaneuvottelut alkoivat

​Neuvonta-alan runkosopimuksen ensi vuoden palkkaneuvottelut alkoivat tiistaina 11.10. sopijaosapuolten yhteisellä tapaamisella ja tilannekatsauksella. Samassa yhteydessä jatkettiin myös neuvotteluja perhevapaauudistuksen toteuttamisesta neuvonta-alalla.

Työehtosopimuksen mukaan vuoden 2023 palkankorotukset sovitaan 15.11.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa 30.11.2022 mennessä päättymään 31.1.2023. Mikäli työehtosopimus irtisanotaan, aloitetaan tämän jälkeen neuvottelut kokonaan uudesta työehtosopimuksesta.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimuksesta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat suurimmat työyhteisöt ovat maatalousalan ProAgria Keskukset, käsi- ja
taideteollisuusalan yhdistykset, Martat , 4H-liitto ja -yhdistykset, Vapaa-ajan kalastajat ja Työtehoseura. Sopimusta noudatetaan myös alan muissa pienissä yhteisöissä.

Neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran 25.10. Alan neuvottelutilanteesta tiedotetaan lisää syksyn aikana.

Lisätiedot Jytyssä:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: