Mielenterveystalon virtuaaliapuri Milli on tukenut jo tuhansia suomalaisia – apuna vuorokauden ympäri

Keskustelevaan tekoälyyn perustuva Mielenterveystalon virtuaaliapuri Milli kävi vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana yhteensä yli 6 500 keskustelua. Koronavirustilanne toi palvelun käyttäjämääriin merkittävää kasvua. Milli on osa Mielenterveystalo.fi -palvelua. Palvelu on kaikille avoin ja ilmainen.

Milli tarjoaa käyttäjälleen tukea ja kertoo luotettavasti, mistä hänen kannattaisi hakea apua ahdistukseen tai masennukseen. Virtuaaliapurin kanssa voi myös arvioida oireidensa vakavuutta täyttämällä ahdistus- tai masennuskyselyn. Kyselyn on täyttänyt viidennes kaikista Millin käyttäjistä.

Näiden pääasiallisten tehtävien lisäksi Milli on kesän aikana oppinut paljon muutakin ja kehittyy jatkuvasti.

Viime syksystä asti käytössä ollut Milli on vakiintunut osaksi Nuorten mielenterveystalon palveluvalikoimaa. Koronavirusepidemian vuoksi Millin käyttö laajeni Mielenterveystalon etusivulle. Erityisen aktiivisesti siltä haettiin apua koronavirustilanteen aiheuttamiin huoliin: maalis–huhtikuun vaihteessa Milli kävi yhden viikon aikana yli 500 keskustelua.

"Erityisesti nuoret ovat oppineet hakeutumaan Millin juttusille ja pyytämään siltä apua. Milli auttaa nuorta arvioimaan tilannettaan ja hakeutumaan auttavan ihmisen luo. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni nuori pääsisi oikean avun piiriin jo varhaisessa vaiheessa sen sijaan, että joutuu jonottamaan erikoissairaanhoitoon", sanoo HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtaja Klaus Ranta.

Milli on apuna ympäri vuorokauden, paikasta ja loma-ajoista piittaamatta. Eniten palvelua hyödynnetään virastoaikojen lisäksi myöhään illalla. Milli tarjoaa tukea ahdistuksen ja masennuksen lisäksi muun muassa itsetunto-ongelmiin, yksinäisyyteen ja kaverisuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Virtuaaliapuri neuvoo myös, miten toimia esimerkiksi itsetuhoisten ajatusten kanssa tai muissa kriisitilanteissa.

Milli toimii ohjaa ja auttaa oikean palvelun pariin. Avuntarpeesta riippuen Milli voi ohjata käyttäjänsä päivystäviin puhelimiin tai chatteihin tai se voi kehottaa hakeutumaan terveydenhoitajalle tai päivystykseen. Milli suosittelee usein myös Mielenterveystalon omahoito-ohjelmia, joita voi hyödyntää itsenäisesti tai hoidon tukena.

"Perinteinen chatbot osaa vastata ennalta määriteltyihin kysymyksiin, ennalta määritellyllä tavalla. Millin kaltainen keskustelevaan tekoälyyn pohjautuva virtuaaliapuri sen sijaan tulkitsee käyttäjänsä tarpeita laajemmin. Millin luonnollisen kielen ymmärrys on kehittynyttä, eli se ymmärtää myös puhekielisiä ilmaisuja ja murteita, mikä tekee siitä lähes inhimillisen oloisen keskustelijan", sanoo Accenturen terveys- ja julkisten palveluiden johtaja Konstantin Vdovenko ja jatkaa: "Milli on loistava esimerkki siitä, miten digitaaliset apurit voivat työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa ihmisten rinnalla helpottaen ammattilaisten työkuormaa ja palvellen käyttäjiä avuntarpeissaan. Millin osaaminen kehittyy jatkuvasti sen mukaan, mitä käyttäjät kysyvät. Milliltä on kysytty paljon elämäntilanteeseen liittyvistä huolista ja eri diagnooseista kuten vaikkapa tarkkaavaisuushäiriöistä. Näihin kysymyksiinkin Milli osaakin pian jo vastata."

Mielenterveystalo.fi -palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa HUS Helsingin yliopistollinen sairaala yhdessä kaikki Suomen sairaanhoitopiirit, kolmas sektori sekä kokemusasiantuntijat. Milli virtuaaliapuri on kehitetty yhteistyössä Accenturen ja boost.ai:n kanssa.