Lakiehdotus työllisyyden kuntakokeiluiksi kommenteille

Luonnos hallituksen esitykseksi työllisyyden kuntakokeiluista on nyt kommentoitavana Otakantaa.fi -sivustolla 24. tammikuuta 2020 saakka. Kommentoida voivat kaikki kiinnostuneet.

Kokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeiluissa kehitetään työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Kokeiluilla tavoitellaan aiempaa vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Valtiolta siirtyy kokeilun ajaksi kuntiin TE-toimistojen työntekijöitä ja työllisyysmäärärahaa hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti. Kunnat panostavat omaa rahaa palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.

Otakantaa.fi-sivuston kautta saatuja vastauksia käytetään hallituksen esityksen työstämisessä ja viimeistelyssä.

Kommentointimahdollisuus on kaikilla kiinnostuneilla, sekä organisaatioilla että yksityishenkilöillä. Palveluun on kirjauduttava ennen kommentointia. Kommentoida voi myös ruotsiksi heti, kun käännös valmistuu.