KVTES-sopimuksen keskitetty erä maksetaan yleiskorotuksena

​JAU (Jyty ja JHL), Juko ja KT ovat sopineet, että kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) kuuluva 0,5 prosentin suuruinen keskitetty erä maksetaan yleiskorotuksena 1.10.2022 alkaen.

KVTES-sopimuksen piirissä olevan työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa sekä henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla. Sopimuksen mukaan myös vähimmäispalkkaa korotetaan 0,5 prosentilla.

Tarkempaa tietoa keskitetyn erän maksamisesta löytyy KT:n yleiskirjeestä, jonka pääsopijajärjestöt KT, JAU (Jyty ja JHL) ja JUKO ovat yhdessä laatineet.

Kunta-alaa sekä uusia hyvinvointialueita koskevien virka- ja työehtosopimusten mukaan ensimmäinen palkankorotusajankohta oli jo 1.6.2022, jolloin palkkojen yleiskorotus oli 46 euroa tai vähintään 2 %. Tämä yleiskorotus tuli maksuun taannehtivasti. Tämän lisäksi nyt tulee siis lisää palkankorotusta, joka maksetaan 0,5 % yleiskorotuksena 1.10. alkaen.

Toisena sopimusvuonna 2023 yleiskorotus on 1,5 % 1.6.2023 alkaen. Samalla palkkoja korotetaan paikallisesti sovittavalla järjestelyerällä 0,4 %. Kolmantena sopimusvuonna 2024 yleiskorotus on 1,5 % 1.6.2024 alkaen ja paikallinen järjestelyerä on 0,4 %. Sopimukseen on kuitenkin kirjattu, että vuosien 2023 ja 2024 korotukset ovat kustannusvaikutukseltaan vähintään ns. vientialojen sopimusten suuruiset.

Lisäksi sopimusratkaisu sisältää viisivuotisen palkkojen kehittämisohjelman vuosille 2023–2027, joka nostaa palkkoja 5,1 % normaalien sopimuskorotusten päälle. Kehittämisohjelmalla korjataan palkkausepäkohtia ja turvataan henkilöstön saatavuutta. KVTES-sopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.