Kunta-alan sopimusneuvotteluissa keskusteltiin palkkauksesta ja työelämän kehittämisestä

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä kokoontui perjantaina 28. helmikuuta. Neuvotteluissa käsiteltiin kunta-alan työelämän kehittämistä, kunta-alan ansiokehitystä suhteessa muihin sektoreihin sekä kunta-alan sopimusten palkkaukseen ja työaikaan liittyviä asioita.

Osapuolet keskustelivat kunta-alan työelämän kehittämisohjelmasta Kuntekosta, joka päättyy tänä vuonna 2020. Kunteko on edistänyt ansiokkaasti kuntatyön tuloksellisuutta ja työelämän laatua sekä tuonut esille kehittämistyötä eri puolilta Suomea. Kuntekossa ovat olleet mukana tasavertaisesti sekä KT Kuntatyönantajat että kunta-alan palkansaajajärjestöt.

Neuvottelut jatkuvat seuraavassa KVTES-ryhmässä maanantaina 2.3., jolloin käydään läpi mm. eri osapuolten sopimustavoitteita. Varsinainen pääneuvotteluryhmä palaa neuvottelupöytään perjantaina 13.3.

Pääneuvotteluryhmässä Jytyä edustavat puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.

Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta:

Sopimusneuvottelut 2019-2020

Asiasanat: