Koronavirusrajoitusten tilanne muuttui 1.8. alkaen

​Koronaviruksesta johtuvia rajoituksia purettiin  suunnitellusti 1.8.2020. Hallitus ja viranomaiset seuraavat tiivisti tilannetta ja tekevät tarvittaessa uusia päätöksiä.

Yleisötilaisuuksien rajoituksiin lievennys, etätyösuositus päättyy

Aluehallintovirastojen antaman määräyksen mukaisesti yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.
Hallituksen suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta. Hallitus arvioi asiaa uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.

Epidemiatilanne hallituksen tiiviissä seurannassa

Hallitus ja viranomaiset seuraavat tiiviisti epidemiatilannetta ja rajoitusten purkamisen vaikutuksia epidemian kulkuun. Viimeisen seurantaviikon aikana (20.26.7.2020) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 51 uutta tapausta. Tapausten viikoittainen määrä on hieman noussut ja on nyt samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa. Koronarajoituksista on luovuttu asteittain ja hallitusti kevään ja kesän aikana. Hallituksen tavoitteena on estää epidemian leviämistä niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista.

Jotta virus ei leviäisi, jokainen voi tehdä oman osansa noudattamalla viranomaisten toimintaohjeita.

Lue lisää: Elokuun kokoontumisrajoitukset tulevat pian voimaan – tapahtumanjärjestäjillä ja meistä jokaisella on suuri vastuu (www.avi.fi)

Asiasanat: