Koronarokottamisen korvaustaksa nousee työterveyshuollossa

Korvaustaksaa korotetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. Määräaikainen säännös tulee voimaan 10.1.2022 ja on voimassa 30.6.2022 saakka.

Lakimuutoksella turvataan ja helpotetaan sairausvakuutettujen pääsyä koronavirusrokotukseen sekä edesautetaan työnantajien mahdollisuutta tarjota rokottamisia työterveyshuollossa.

Koronavirusrokotuksista vastaa kunta. Kunnan on kuitenkin selvitettävä alueellaan toimivien työterveyshuollon palveluntuottajien mahdollisuutta osallistua koronavirusrokotuksiin, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen varmistamiseksi. 

Kela voi myös jatkossa korvata työterveyshuollossa annetut koronarokottamiset joko työterveyshuollon kustannuksina tai sairaanhoitokorvausten kautta. Koronarokottamisen korvaus voidaan maksaa suorakorvauksena yksityiselle työterveydenhuollon palveluntuottajalle, jolloin työnantajan maksettavaksi jää rokottamistoimenpiteen omavastuuosuus.

Korvaustaksan korotus vähentää nykyiseen verrattuna työnantajille syntyviä työterveyshuollon kustannuksia silloin, kun rokottamistoimenpide otetaan osaksi työterveyshuoltoa. Työnantajan kokonaiskustannukset riippuvat työterveyshuollon kanssa tehdystä sopimuksesta.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti on vahvistanut sen perjantaina 7.1.2022. Laki tulee voimaan 10.1.2022. Korkeampi korvaustaksa koskee 1.1.2022 tai sen jälkeen suoritettuja rokottamistoimenpiteitä.

Asiasanat: