Koronapandemia sai kunnat joustamaan ja kehittämään uusia toimintatapoja lennosta – Hyvä kiertämään -kampanja kerää jälleen kunta-alan parhaat kehittämistyöt näkyviin

Kuntaorganisaatiot ovat pandemian myötä kehittäneet uusia ratkaisuja ja toimintamalleja palvelujen tuottamiseen. Monet ovat siirtyneet etätöihin ja ottaneet toiminnassaan ison digiloikan. KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen Hyvä kiertämään -kampanja kerää jälleen kunta-alan kehittämistyöt Tekojen torilla.

– Pandemia-aika on osoittanut kunta-alan työpaikkojen ja työntekijöiden joustavuuden. Kuntaorganisaatioissa on kehitetty nopealla aikataululla uudenlaisia palveluja ja toimintatapoja. Nyt haluamme saattaa ne näkyväksi ja hyödynnettäväksi kaikille, sanoo ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu KT Kuntatyönantajista.

Hyvä kiertämään -kampanja kerää tarinoita kuntatyön kehittämisestä Tekojen tori -sivustolle, jossa kuka tahansa voi käydä tutustumassa kehittämisesimerkkeihin ja hyödyntää niitä omassa kehittämistyössään. Tekojen torilla on nyt jo 700 kehittämiskuvausta eri puolilta Suomea.  

– Koronan vaikutus näkyy uusimmissa kuvauksissa. Torilla on esimerkkejä digitaalisten työtapojen kehittämisestä ja erilaisista etäpalveluista, mutta myös runsaasti ideoita siitä, miten esimerkiksi työhyvinvointia tai työssä jaksamista voisi parantaa. Monet työpaikat kamppailevat tällä hetkellä muuttuneen työympäristön kanssa, joten jakamalla kehittämistekoja voi auttaa muita löytämään uusia ideoita oman työpaikkansa tai palvelujen kehittämiseen. Kun hyvän laittaa kiertämään, siitä hyötyy koko kunta-ala, sanoo Jaanu.

Kampanja kestää syyskuun loppuun. Se huipentuu Kuntatyö2030 -gaalaan, jossa parhaimmat Tekojen torille ilmoitetut kehittämisteot palkitaan. Gaala järjestetään neljättä kertaa marraskuussa 2021.

Kuntatyö2030 on kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuus, jossa ovat mukana KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Lisätietoja
www.kuntatyo2030.fi/tekojen-tori

Anna-Mari Jaanu
ohjelmapäällikkö, KT Kuntatyönantajat
puh. +358 50 572 4620
 
KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. KT neuvottelee ja sopii kunnallista henkilöstöä koskevat valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset. Sopimusneuvottelujen ohella KT:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen.

Asiasanat: