Kirkon sopimusneuvotteluja jatkettiin etäkokouksella keskiviikkona 18.3.

Kaikki kirkon sopijaosapuolet ovat erittäin kriisitietoisia ja tästä johtuen sekä Kirkon työmarkkinalaitoksella että kaikilla kirkon palkansaajia edustavilla pääsopijajärjestöillä on pyrkimys nopeaan sopimusratkaisuun. Tarvittaessa osapuolilla on valmius myös lyhyempään sopimuskauteen.

Neuvottelun lopuksi keskusteltiin koronapandemian vaikutuksista seurakuntatyöhön. Kaikki sopimusosapuolet toivovat, ettei äkkinäisiin ratkaisuihin ja lomautuksiin turvauduta kevyin perustein.  Lisäksi tulee muistaa, että kaikkia sopimuksia, mukaan lukien kirkon yhteistoimintasopimusta, on noudatettava myös pandemian aikana.

Sopimusneuvotteluja jatketaan etäyhteydellä torstaina 19.3.2020

Lisätietoja Jytyssä: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Asiasanat: