Kirkon pääsopijaosapuolet: Käsitelkää työhyvinvointia kirkon alan työpaikoilla

​Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat seurakuntien johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstölle ja henkilöstön edustajille: – Käsitelkää työpaikoilla yhdessä Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2021 -tutkimusta.

Keva selvittää joka toinen vuosi yhdessä julkisen alan työmarkkinaosapuolten kanssa koko julkisen alan henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksella. Kirkon pää-sopijaosapuolet pitävät tärkeänä, että kirkon ala on tutkimuksessa mukana. Tutkimuksen avulla seurataan koko kirkon alan ja sen eri ammattialoilla toimivien ja eri ikäisten työntekijöiden työhyvin-voinnin kehittymistä.  

On suositeltavaa, että maaliskuussa 2021 julkistettuun Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimukseen tutustutaan seurakunnissa johto ja esihenkilöt sekä henkilöstö ja henkilöstön edusta-jat yhdessä. Tärkeää on samalla pohtia keinoja, joilla työhyvinvointia voidaan työpaikalla parantaa.

Lue kannanotto kokonaan: Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen kannanotto (evl.fi)

Lisätietoja Jytyssä:

Työmarkkinalakimies Anne Sarvi, puh. 020 789 3713

Asiasanat: