Kirkon neuvottelut jatkuivat 1.3.

​Neuvotteluja kirkon uudesta virka- ja työehtosopimuksesta jatkettiin tänään 1. maaliskuuta. Kaikki neuvottelujen asiakokonaisuudet on nyt saatu käsiteltyä. Neuvotteluja jatketaan torstaina iltapäivällä, jolloin työnantajaa edustava Kirkon työmarkkinalaitos tuo pöytään sopimusluonnoksen. Osapuolilla on vahva tahtotila saattaa neuvottelut päätökseen vielä tämän viikon aikana.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: