Kirkon neuvotteluissa teemana perhevapaauudistus

​Kirkon alan sopimusosapuolet kokoontuivat neuvottelemaan kasvokkain maanantaina 21. helmikuuta Kirkon työmarkkinalaitoksen toimitiloihin Etelärantaan. Neuvotteluissa keskityttiin perhevapaauudistukseen liittyviin sopimustavoitteisiin.

Työntekijäjärjestöt toimittivat perhevapaamääräyksiä koskevat sopimustavoitteidensa yksityiskohtaiset tekstit viime viikon perjantaina Kirkon työmarkkinalaitokselle. Työnantajia edustavan KIT:n tekstiesitys jaettiin järjestöille paperisena neuvottelujen aikana.

Neuvotteluissa suurin erimielisyys koskee toisen vanhemman palkallisen ajan pituutta. Tässä asiassa sopimusosapuolet ovat vielä hyvin kaukana toisistaan. Neuvotteluissa keskusteltiin lyhyesti myös omaishoitovapaasta.

Neuvotteluja jatketaan tiistaina 22. helmikuuta etäyhteydellä. Niin ikään tiistaille on kutsuttu koolle myös kirkon tilastotyöryhmä selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: