Kirkon neuvotteluissa odotetaan työneuvoston lausuntoa työaikalain soveltamisalasta

Kirkon työehtokiistan sovittelua jatkettiin valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla tänään tiistaina 26.5., jolloin käytiin läpi erityisesti kiky-tuntien poistamista. Neuvotteluja hidastaa tällä hetkellä se, että osapuolet joutuvat odottamaan työneuvoston lausuntoa uuden työaikalain soveltamisalasta. Kun lausunto saadaan, on sopimusosapuolilla hyvät mahdollisuudet päästä nopealla aikataululla sopimusratkaisuun.

Seuraavan kerran kirkon sopimusosapuolet tapaavat ensi viikon maanantaina 1.6. ja sen jälkeen neuvotteluja jatketaan päivittäin. Tavoitteena on saada vihdoin päätökseen jo tammikuun puolivälissä alkanut neuvottelurupeama. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyi maaliskuun lopussa ja sen jälkeen on oltu ns. sopimuksettomassa tilassa. Sopimuksettomana aikana voimassa ovat vanhat virka- ja työehdot, kunnes uudet sopimukset on sovittu.

Lisätietoja Jytyssä: työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Asiasanat: