Jyty on mukana keskustelemassa uudesta työmarkkinamallista

Ammattiliitto Jyty on mukana työmarkkinajärjestöjen välisissä keskusteluissa, joiden tavoitteena on löytää ratkaisu Suomen uudeksi työmarkkinamalliksi.

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima pitää järjestöjen välistä keskustelua tärkeänä ja toivoo, että osapuolet pääsevät aidosti hakemaan mallia, johon kaikki ovat yhdessä valmiita sitoutumaan.

– Lähtökohtanamme on, että tulevan työmarkkinamallin on huomioitava eri alojen erityispiirteet. Sen on sovittava sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, Voima korostaa.

Vientivetoinen malli ei sellaisenaan käy Ammattiliitto Jytylle, joka edustaa muun muassa kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijöitä.

– Vain ja ainoastaan vientialojen palkankorotuksiin sidottu korotustaso lisää palkkaeroja nais- ja miesvaltaisten alojen välillä. Tämä ei voi olla Suomen tie, Voima sanoo.

Keskustelut pidetään työministeri Arto Satosen toiveesta, että työmarkkinaosapuolet neuvottelisivat vaihtoehdon hallituksen vientimalliesitykselle.