Jyty on irtisanonut Suomen riistakeskusta koskevan työehtosopimuksen

​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Suomen riistakeskusta koskevan työehtosopimuksen ja sopimuskausi päättyy 31.1.2022. Varsinaiset työehtosopimusneuvottelut aloitetaan heti, kun työmarkkinoille on löytynyt valtakunnallisesti ”yleinen linja” palkankorotusten suhteen.

Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022.  Neuvottelut jatkuvat niin pitkään, että saadaan sovittua Suomen riistakeskukselle uusi työehtosopimus.

Suomen riistakeskus on riistatalouteen keskittyvä organisaatio, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tämän työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toimenkuviin kuuluu mm. neuvontaa, koulutusta, ohjausta ja monipuolisia toimisto- ja tukipalveluiden työtehtäviä.  

Lisätietoja Jytyssä:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies
paivi.salin@jytyliitto.fi