Jyty irtisanoi neuvonta-alan runkosopimuksen, sopimusneuvottelut alkavat marraskuussa

Neuvonta-alan runkosopimuksen sopimusosapuolet totesivat tapaamisessaan yhteisesti, että edellytyksiä ns. optiovuodesta sopimiselle ei ole. Optiovuodella tarkoitetaan työehtosopimusratkaisua, jossa sovitaan ainoastaan vuoden 2020 palkankorotuksista muiden sopimustekstien jäädessä ennalleen.

Jyty irtisanoi tänään sekä neuvonta-alan runkosopimuksen että Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n  sopimukset päättymään 31.12.2019. Näin ollen loppuvuonna käydään sopimusneuvottelut kokonaan uusista työehtosopimuksista. Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimuksesta neuvottelevat Agronomiliitto,
Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta. Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan tarkemmin loppuvuoden aikana.

Lisätiedot:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: