JYTK: Estyikö työntekosi koronaviruksen vuoksi?

Miten työttömyysetuutta haetaan
työnteon estymisen ajalta?

 1. Työnantaja antaa sinulle lomautusilmoituksen tai todistuksen työnteon estymisestä

 2. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle työnteon estymisestä tai lomautuksesta. Ohjeita ilmoittautumiseen löydät TE-palveluiden sivuilta.

 3. Hae päivärahaa omasta työttömyyskassastasi www.jytk.fi. Päivärahaa haetaan jälkikäteen. Hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen siten, että viimeinen hakupäivä on aina sunnuntai.

 4. Toimita hakemuksen liitteenä palkkatiedot ja lomautusilmoitus. Laita hakemus liitteineen sähköisesti www.jytk.fi – eAsioinnin kautta.

Lisätietoja antaa: Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa – JYTK (www.jytk.fi)

Asiasanat: