JHL ja Jyty vaativat oikeutta Ouluun!

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki tapasivat Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan maanantaina 21.9. Ammattiliittojen puheenjohtajat vaativat Oulua luopumaan epäreiluista ulkoistamissuunnitelmistaan.

Oulu suunnittelee laajoja ulkoistamisia, jotka koskevat kaupungin ateria- ja puhtauspalveluja sekä ICT-palveluja. Liikkeenluovutuksilla kaupunki suunnittelee siirtävänsä noin 400 henkilöä pois palkkalistoiltaan. Kaupungille sääs­tö­koh­tei­ta lis­tan­nees­sa konsulttiselvityksessä on nos­tet­tu esiin jo mai­nit­tu­jen li­säk­si myös Ou­lun Inf­ra -lii­ke­lai­tos.

Ammattiliitot JHL ja Jyty vastustavat suunnitelmia. Ulkoistamisten ainoa tarkoitus on etsiä kyseenalaisia säästöjä henkilöstön toimeentulosta ja työehdoista. Työpaikkojen säilymiselle yksityisen palveluksessa ei ole mitään takeita.

Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa omistajalleen – Oulun kaupunki ei ole yritys

Yritykset tekevät täsmälleen vain ne työt, joista ja kunta ja yritys sopivat. Jos kouluruoka ei miellytä tai kirjaston tilat ovat likaisia, pitää kaupungin ostaa lisätyötä. Se on kallista ja vaatii aikaa vieviä neuvotteluita.

– Kunta-alan työehtosopimuksen mukaan ruokapalvelutyöntekijän ja siivoojan peruspalkka on hieman yli 1 800 euroa. Ovatko Oulun päättäjät niin kylmäsydämisiä, että ovat valmiita tinkimään siitäkin, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ihmettelee.

ICT-palveluissa oman palvelutuotannon etuina on joustavuus esimerkiksi poikkeus- ja kriisitilanteissa. 

– Ulkoistamisen vaarana on, että Oulun kaupungin mahdollisuus vaikuttaa ICT-palveluihin heikkenee. Ei ole mitään takeita siitä, että ulkoistamisella saadaan säästöjä aikaiseksi, vaan kustannukset vain entisestään nousevat, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki muistuttaa.

JHL ja Jyty tapasivat Oulun kaupungin johtoa

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki tapasivat kaupunginjohtaja Päivi Laajalan Oulussa maanantaina 21.9. Tapaamisessa ammattiliittojen puheenjohtajat vaativat Oulua luopumaan ulkoistamissuunnitelmistaan ja kertoivat kunnan oman työn tulevan halvemmaksi. Eri puolilta Suomea on useita kokemuksia, joiden perusteella ulkoistaminen on osoittautunut lopulta kalliimmiksi kuin omana työnä tuotetut palvelut.

– Töiden kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa on taloudellisesti ja inhimillisesti kaikkein järkevin tapa edetä – myös Oulussa, puheenjohtajat summaavat.

Liitteenä taustamuistio (www.jhl.fi) kunnallisten palveluiden ulkoistamisen yhteydessä huomioitavista asioista!

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 702 4772

Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756