Iäkkäiden ihmisten kotona asumista tuetaan teknologialla – kokeiluhankkeet alkavat maaliskuussa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt noin 4 miljoonaa euroa valtionavustusta alueellisille hankkeille, joissa kokeillaan ja otetaan käyttöön iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa ja kotihoidossa käytettäviä teknologioita. 

Tavoitteena on luoda pysyvä malli iäkkäiden ihmisten teknologiatuetun kotona asumisen kehittämiseen. Teknologian avulla voidaan ylläpitää ikääntyvien henkilöiden toimintakykyä, vähentää sote-ammattilaisten kuormitusta sekä hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia. 

Valtionavustusta saa kuusi hanketta, jotka sijoittuvat Etelä-Karjalaan ja Ouluun, Etelä-Savoon, Pirkanmaalle, Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen sekä Satakuntaan. Hankkeista laajimmat kattavat koko maakunnan alueen, suppeimmatkin valtaosan maakuntansa asukasluvusta. Hankkeiden hallinnoijina toimivat kunnat tai kuntayhtymät.

Hankkeet toteutetaan osana kansallista ikäohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on tukea teknologian, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hoidon tuessa.

Hankkeiden toimintakausi kattaa vuodet 2021-2022. Hankkeet käynnistyvät maaliskuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja VTT tarjoavat hankkeille toimeenpanon tukea. Ne myös osallistuvat hankkeiden teknologian käyttöönoton ja käytön vaikutusten arviointiin.

Lue lisää:

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (THL)

Kansallinen ikäohjelma

Tiivistelmät rahoitetuista hankkeista