Hyviä käytäntöjä työpaikoille koronaviruksen aikana etätyössä työskentelyyn

Kaikki ovat koronakeväällä yhtälailla uuden edessä. STTK teki kyselyn luottamusmiehille ja kysyi mitä hyviä käytäntöjä heillä on jakaa muille, miten koronaviruksen aikana työskennellään:

 1. Etätyövakuutus etätöissä työskentelevien turvaksi
 2. Erilaiset työaikajärjestelyt ja joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseen
 3. Sairauspoissaolojen suhteen oma ilmoitus esimiehelle
 4. Työntekijöiden sijoittaminen työpaikalla niin, että turvavälit
  mahdollista pitää, sekä työntekijöiden jakaminen ryhmiin kontaktien
  välttämiseksi
 5. Ruokailu- ja muiden taukojen porrastaminen työpaikalla työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi
 6. Työntekijöiden riittävä perehdyttäminen uusiin tilapäisiin tehtäviin
 7. Työpisteiden muokkaaminen turvallisemmaksi sekä riittävien suojavarusteiden hankkiminen
 8. Säännölliset kokoukset työsuojeluorganisaation ja yhteistoimintaorganisaation kanssa koronatilanteen käsittelemiseksi
 9. Säännöllinen tiedottaminen ja ohjeistukset koronaan liittyen
 10. Vapaamuotoisemmat kokoontumiset, taukojumppa jne. etätyövälineiden (teams, zoom, skype) kautta.

Asiasanat: