Hallitus tukee kuntia koronakriisissä yli miljardilla eurolla

Hallitus päätti kehysriihessä tukea kuntia yli miljardilla eurolla koronakriisin vuoksi. Hallitus seuraa kuntatalouden kehitystä ja on tarvittaessa valmis täydentämään tukikokonaisuutta myöhemmin tänä vuonna.

”Miljardiluokan tukipaketilla haluamme viestiä kunnille, että tuemme niitä merkittävästi koronakriisissä. Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, kouluista ja varhaiskasvatuksesta. Hallituksen tavoitteena on turvata kaikkien keskeisten peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kriisin aikana ja sen jälkeen, jolloin tarvitaan paljon lisää apua tilanteesta kärsiville ihmisille”, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Kehysriihessä päätetty vähintään miljardin euron tukikokonaisuus kohdistuu vuoteen 2020 ja se toteutetaan seuraavassa, kolmannessa lisätalousarviossa. Siihen mennessä tukikokonaisuus täsmentyy. Se koostuu toisiaan täydentävistä osista, joilla huomioidaan erilaisten kuntien tarpeet koronakriisissä:

  • Valtio korvaa suoraan sairaanhoitopiireille koronakriisin muun muassa tehohoidosta aiheutuvat lisäkustannukset valtionavustuksella.
  • Kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan määräajaksi vuodelle 2020.
  • Peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan loppuvuodelle 2020.
  • Harkinnanvaraista valtionosuutta korotetaan.

Hallitus päätti jo aiemmin korvata kunnille vuonna 2020 aiheutuvat tilapäiset veromenetykset, jotka johtuvat hallituksen päättämistä yritysten verojen maksujärjestelyistä. Päätös auttaa kuntia väliaikaisesti, sillä maksujärjestelyillä myöhemmäksi siirtyneet veronmaksut vähennetään vastaavasti kuntien valtionosuuksista vuonna 2021.

Hallitus tukee kuntia tarvittaessa myös myöhemmin

Koronakriisin vaikutukset koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen ovat merkittävät. Pandemia nostaa kuntien menoja muun muassa terveydenhuollossa. Samalla kuntien verotulot sekä maksutuotot laskevat.

Valtiovarainministeriön ensimmäisen arvion mukaan koronakriisi heikentää tänä vuonna kuntataloutta 1,6–2 miljardilla eurolla. Arvio on kuitenkin alustava, sillä vaikutukset riippuvat pandemian laajuudesta ja kestosta, joista ei ole vielä varmuutta. Lisäksi erityyppisille kunnille vaikutukset ovat erilaiset. Siksi valtiovarainministeriö seuraa tiiviisti tilanteen etenemistä.

Hallitus arvioi tulevissa lisätalousarvioissa ja elokuun budjettiriihessä koronakriisin vaikutuksia kuntiin ja sitoutuu täydentämään vaikutusarvioiden tarkentuessa tarvittaessa kunnille suunnattua toimenpidekokonaisuutta. Vuotta 2021 koskevista toimenpiteistä päätetään vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Tilannekuvaa luodaan yhdessä kuntien kanssa, jotta voidaan huomioida kuntien erilaiset tilanteet sekä kriisin moninaiset vaikutukset kuntakenttään. Valtiovarainministeriö ottaa huomioon koronakriisin vaikutukset kuntien talouteen arvioidessaan niin kutsutun kriisikuntamenettelyn käynnistämistä vuoden 2020 tilinpäätösten perusteella sekä kuntien alijäämän kattamisvelvollisuutta.

Välittömien kriisitukitoimien lisäksi hallitus käy budjettiriiheen 2020 mennessä läpi näkymän kuntatalouden tulevaisuudesta. Samassa yhteydessä tarkastellaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita.

Asiasanat: