Hallitus linjasi koronarokottamisten korvaamisesta työterveyshuollossa

Hallitus linjasi koronarokottamisten korvaamisesta työterveyshuollossa
Maa- ja metsätalousministeriöSosiaali- ja terveysministeriöValtioneuvoston viestintäosasto 27.1.2021 19.09
Tiedote 53

Hallitus keskusteli neuvottelussaan koronarokottamisen korvaamisesta yksityisen työterveyshuollon kautta sairaanhoitovakuutuksesta, kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta sekä sai katsauksen pandemiaan liittyvistä laeista ja valmistelussa olevista hallituksen esityksistä.

Hallitus linjasi koronarokottamisten korvaamisesta sairaanhoitovakuutuksesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan niin, että Kela voisi korvata työterveyshuollossa tehtävän rokottamisen. Korvauskustannukset rahoitettaisiin valtion varoista. Korvauksen suuruus päätetään myöhemmin. Valtio vastaa rokotteen hankinnasta ja kunnat järjestämisvastuulleen kuuluvasta jakelusta. Myös sekä yksityisessä että julkisessa terveydenhuollossa tehtävien rokotusten matkakustannukset tulisivat korvattaviksi. Hallitus antaa esityksen koronarokottamisen korvaamisesta eduskunnalle helmikuussa.

Hallitus keskusteli myös maa- ja metsätalouden ulkomaisen kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta tulevalla kasvukaudella. Hallitus pyrkii turvaamaan huoltovarmuuskriittisten kausityöntekijöiden saatavuuden. Työnantajille laaditaan ohjeet terveysturvallisesta maahantulosta ja karanteenista. Hallitus linjaa maahantulon ehdoista ohjeistuksen valmistuttua.

Hallitus sai katsauksen Covid-19 –pandemiaan liittyvien lakien tilanteeseen ja kävi evästyskeskustelun näiden jatkovalmistelua varten.

Asiasanat: