EU-komissio ehdottaa toimenpiteitä palkkatasa-arvon varmistamiseksi

Komissio on 4.3. esittänyt palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevan direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on varmistaa, että naisille ja miehille maksetaan samasta työstä sama palkka. Palkkauksen läpinäkyvyys on yksi puheenjohtaja von der Leyenin poliittisista painopisteistä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaatii, että samasta työstä on maksettava sama palkka. Tämä edellyttää palkkauksen läpinäkyvyyttä. "Naisten on saatava tietää, kohtelevatko työnantajat heitä oikeudenmukaisesti. Jos näin ei ole, heidän on voitava vaatia oikeuksiaan ja saatava heille kuuluva palkka."

Tämänpäiväisen direktiiviehdotuksen mukaan palkkauksen läpinäkyvyyttä olisi lisättävä parantamalla tiedotusta: työnhakijoille olisi kerrottava avoinna olevasta tehtävästä maksettava palkka, työntekijöillä olisi oltava oikeus tietää samaa työtä tekevien palkkataso ja suurten yritysten olisi raportoitava sukupuolten palkkaerosta.

Ehdotuksella myös vahvistetaan työntekijöiden mahdollisuuksia vedota oikeuksiinsa. Työnantajat eivät esimerkiksi saa kysyä työnhakijoilta näiden palkkahistoriasta, ja työntekijöille on pyynnöstä annettava anonymisoidut tiedot samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien keskipalkkatasosta.

Myös työntekijöiden mahdollisuutta saada oikeussuojaa parannetaan. Ehdotuksessa esitetään esimerkiksi, että tasa-arvoelimet ja työntekijöiden edustajat voivat toimia oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä työntekijöiden puolesta ja nostaa samapalkkaisuutta koskevia ryhmäkanteita.

Uusissa toimenpiteissä otetaan huomioon koronapandemian vaikutukset sekä työnantajiin että erityisesti naispuolisiin työntekijöihin, joita pandemia on koetellut erityisen ankarasti.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_881                                    

Asiasanat: