Blogi: Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta

Oivallus, joka johti tuumasta toimeen

Asiassa kuin asiassa palataan aina luottamukseen. Tämän huomion teki Työturvallisuuskeskuksen työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia ratkaisukeinoja työyhteisöjen ongelmatilanteisiin. Työryhmä päätyi tuottamaan "Luottamustunti" -verkkotyökalun ja rakentamaan verkkosivuston luottamus-teemasta huomattuaan, että ongelmien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa luottamus on keskeisin menestystekijä – luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta.

Teimme saman havainnon työhyvinvointityöryhmässä (Sivista, OAJ, JHL ja Jyty) syksyllä 2019 käytyjen keskustelujen pohjalta. Päätimme perehtyä luottamus-teemaan tarkemmin ja kutsuimme Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramon kertomaan meille, miksi luottamus on työyhteisössä tärkeää. 

Luottamus on sosiaalista pääomaa

Työelämässä taloudellisen pääoman ohella organisaatioiden kilpailukykyyn vaikuttaa myös sen sosiaalinen pääoma. Luottamus merkitsee psykologista turvallisuutta ja se on työyhteisön toimivuuden kannalta äärimmäisen tärkeää.

– Luottamus on psykososiaalista turvallisuutta, joka tarkoittaa mm. sitä, että on suojeltu vaaroilta sekä vapautta epäilyksistä, huolesta ja pelosta. Luottamus voidaan määritellä myös tunteeksi, joka kohdistuu johonkin ja se voi olla positiivista, neutraalia tai negatiivista, Rauramo kertoo.

Rauramo on myös työhyvinvoinnin portaat -mallissaan asettanut luottamuksen yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi työhyvinvoinnin kannalta.

Luottamuksella on työyhteisön läpileikkaava vaikutus

Luottamus tai sen puute voi ilmetä työyhteisössä lukuisilla tavoilla. Luottamuksen puuttuminen voi näkyä esimerkiksi siten, että heikkouksia ja virheitä salataan, apua ei pyydetä eikä tarjota yli vastuurajojen ja ollaan kateellisia sekä pitkävihaisia. Luottamuksen ilmapiirissä puolestaan on helppo ottaa asioita puheeksi, myöntää virheitä, pyytää ja antaa apua, arvostaa muita sekä viihtyä yhdessä.

Luottamuksella on tutkimuksissa todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia työyhteisöön:

  • Parantaa työilmapiiriä, työtyytyväisyyttä ja johtamisen tehoa
  • Lisää viestinnän tehokkuutta ja yhteistyötä organisaatiossa
  • Vähentää kontrollin tarvetta sekä muodollisten sopimusten suhteellista merkitystä (mm. ajankäyttö kirjaamiseen vähenee)
  • Lisää sitoutumista organisaatioon ja sen päämääriin
  • Parantaa suoritustasoa
  • Vähentää konflikteja ja helpottaa niiden ratkaisemista
  • Helpottaa muutosten läpivientiä
  • Lisää innovatiivisuutta.

Luottamus on positiivinen voima, jonka vaikutus saa työyhteisön kukoistamaan. Turvallinen työ on luottamuksen perusta ja luottamus puolestaan työhyvinvoinnin edellytys. Vastaavasti tuottavuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Lue lisää: Luottamuksen rakentaminen (www.ttk.fi)