AVAINTES:n neuvotteluja jatkettiin

​AVAINTES-neuvotteluita jatkettiin etäyhteyksin keskiviikkona 9.2. Neuvotteluissa käytiin läpi tarkemmin niin järjestöjen kuin työnantajapuolenkin tavoitteita. Tarkemmassa käsittelyssä olivat palkkausjärjestelmää, poissaoloja, vuosilomia ja henkilöstönedustajia koskevat tavoitteet. Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun 28.2.2022 saakka.

Neuvotteluita jatketaan seuraavan kerran perjantaina 11.2., jolloin on tarkoituksena käydä yksityiskohtaisemmin läpi mm. matkakustannusten korvauksiin ja ylipäätään matkustusaikaan sekä myös etätyöhön liittyviä tavoitteita.

Henkilöstöä neuvotteluissa edustavat Ammattiliitto Jytyn lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry. Vastapuolella työnantajia neuvotteluissa edustaa Avaintyönantajat AVAINTA ry.

AVAINTES-sopimusta noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin. AVAINTES:n soveltamisala kattaa mm. hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön.

Lisätiedot Jytyssä:

Rosa Marttila, työmarkkinalakimies
Viivi Vidgren, työmarkkinalakimies

Asiasanat: