Avaintes-neuvotteluja jatkettiin

AVAINTES:n sopijaosapuolet kokoontuivat helmikuun viimeisellä viikolla 9 kahdesti mm. työaikakysymysten ja osapuolten tarkempien neuvottelutavoitteiden merkeissä. Neuvottelut jatkuvat tällä viikolla, kun
käsittelyssä on työaikaluku.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin,
osuuskuntiin ja säätiöihin.

Lisätietoja Jytyssä: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies

Asiasanat: