Virheellisesti maksetun palkan takaisinperintä

Jytyn edunvalvontaosastolle on tullut kysymyksiä liittyen virheellisesti maksetun palkan takaisinperintään. Tavallisimmin työnantaja on tehnyt virheen palkanmaksussa, jota työntekijä ei ole huomannut, ja myöhemmin tätä liikaa maksettua palkkaa peritään takaisin. Virheen suuruudesta riippuen summa voi olla huomattava.

Lähtökohtaisesti työnantajalla on oikeus periä ylimääräisesti maksettu palkka takaisin. Ensisijaisesti on suositeltavaa pyrkiä kohtuullistamaan takaisin perittävää summaa. Työnantajalle kannattaa tehdä kirjallinen kohtuullistamispyyntö, jossa perustellen pyydetään takaisinperinnästä luopumista tai sen kohtuullistamista. Maksuaikataulusta kannattaa myös pyrkiä sopimaan.

Mikäli takaisinperinnästä ei päästä sopimukseen, on hyvä tietää, että ilman palkkasaatavan vanhentumisen katkaisua takaisinperintä vanhenee, joka joissain tapauksissa pudottaa osan työnantajan saatavista vanhentuneena pois perinnästä.

Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava ja muut ”tässä laissa tarkoitetut saatavat” vanhenevat viidessä vuodessa. Voidaan kuitenkin väittää, että työnantajan takaisinperintä ei ole työntekijän palkkasaatavaa, eikä siitä ole muuta säännöstä työsopimuslaissa. Tällöin väite viiden vuoden vanhenemisesta ei ole perusteltu.

Velan vanhentumista sääntelee yleisesti laki velan vanhentumisesta. Kyseinen laki kattaa perusteettoman edun vanhenemisen. Väärin maksettu palkka on ennen kaikkea perusteetonta etua työntekijälle. Tällä perusteella työsuhteiseen tulisi noudattaa velan vanhentumislain mukaista kolmen vuoden vanhenemisaikaa, mikäli vanhentumista ei ole sitä ennen katkaistu.

Mikäli työnantaja aikoo periä yli kolmen vuoden saatavia takaisin, kannattaa olla yhteydessä Jytyn edunvalvontaosastoon.

Lisätietoja: Jytyn edunvalvontaosasto