Verkkoaivoriihellä kehitetään parempaa julkista johtamista

Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto kutsuvat sidosryhmänsä kehittämään ja visioimaan tulevaisuuden julkista johtamista vuorovaikutteiseen verkkoaivoriiheen, jonka tavoitteena on luoda pohja jatkuvalle dialogille paremman julkisen johtamisen puolesta.

Julkisen johtamisen menestys on tulevaisuutemme elinehto. Miten valtionhallinnossa ja kunnissa tulisi tulevaisuudessa toteuttaa julkista johtamista niin, että säilytämme edelleenkin vahvan roolimme uudistavana ja rohkeasti eteenpäin katsovana kansakuntana? Yhtälön ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken.

Näkemyksiä julkisen johtamisen kehittämisestä kerätään vuorovaikutteisella verkkoaivoriihellä, jossa perinteisen kyselyn aineistonkeruumenetelmät yhdistyvät uudenlaiseen, yhteistyötä edistävään dialogiin. Kysymyksiin vastatessa pääsee näkemään myös toisten osallistujien ajatuksia ja arvioimaan niiden tärkeyttä tulevaisuuden julkiselle johtamiselle.  Osallistuminen tapahtuu nimettömänä ja kestää vain noin viisitoista minuuttia. 

Tulosten avulla tuetaan julkisten organisaatioiden itseuudistumista sekä tuotetaan tietoa johtamisen tuen tarpeiden tunnistamiseen ja johtajien työn kehittämiseen. Aivoriihestä ammennetaan sisältöä dialogille, jota julkisen johtamisen kehittämisestä aiotaan käydä. 

Tulokset julkaistaan Julkisen johtamisen päivässä helmikuussa 2020. 

Aloita ja osallistu: https://www.strategydialog.com/80de7831-284f-42dc-8891-c28b1eb5c100