Väkivallattomuus kuuluu kaikille – myös työpaikoilla

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2007 lokakuun 2. päivän kansainväliseksi väkivallattomuuden päiväksi. Väkivallattomuuden päivänä YK toivoo valtioiden, YK:n alaisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen muistuttavan ihmisiä sovittelun ja rauhanomaisuuden merkityksestä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemisessa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus elää turvassa ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämä on oletusarvo maailmassa, joka uskoo suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja väkivallattomuuden tärkeyteen ja ajaa näiden arvojen toteutumista.

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä haluaa nostaa esille työpaikkojen väkivallattomuuden hyviä käytäntöjä.

Lisätietoja:

Eija Ovaskainen, asiantuntija, kunta-ala, psykososiaalinen kuormitus
Työturvallisuuskeskus
etunimi.sukunimi@ttk.fi
puhelin 050 308 6600