Uusi SOTE-sopimus astui voimaan tänään 1.9.

​Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tulee voimaan tänään 1.9.2021 ja on voimassa muiden kunta-alan sopimusten tavoin 28.2.2022 saakka. Ammattiliitto Jyty neuvottelee SOTE-sopimuksesta ja muista kunta-alan sopimuksista jatkossakin. Seuraava neuvottelukierros on ensi vuoden 2022 alkupuolella.

SOTE-sopimus koskee merkittävää joukkoa Ammattiliitto Jytyn jäsenistä. SOTE-sopimukseen siirtyy kaikkiaan arviolta noin 177 500 palkansaajaa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiristä. SOTE-sopimuksesta sovittiin alan järjestöjen kesken viime sopimuskierroksella kesällä 2020. Varsinainen neuvottelutulos SOTE-sopimuksesta saavutettiin 2.6.2021. SOTE-sopimuksesta on tarkoitus tulla jatkossa myös vuonna 2023 aloittavien Hyvinvointialueiden työehtosopimus.

Työnantaja ilmoittaa työ- ja virkaehtosopimuksen muuttamisesta palkansaajalle henkilökohtaisesti, eikä työ- ja virkaehtosopimuksen vaihtuminen edellytä työsopimuksen päivittämistä. Tarvittaessa kysy SOTE-sopimukseen siirtymisestä omalta esimieheltäsi tai käänny Jytyn luottamusmiehen puoleen.

Muutoksia jäsenrekisterin tietoihin

Jytyn jäsenrekisteriin lisätään lähiviikkoina uutena sopimusalana SOTE-sopimus, jonka jälkeen siirrämme jäsenrekisterissä jäseniä uuden sopimuksen piiriin. Työssä apuna ovat Jytyn pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet, jotka tarkistavat omien edustamiensa jäsenten sopimusalan työnantajien toimittamien ilmoitusten perusteella. Tässä vaiheessa Jytyn jäseniltä ei edellytetä mitään toimia jäsenrekisteritietojen muuttamiseksi.

Myöhemmin loppuvuodesta käynnistämme varsinaisen jäsentietojen päivityskampanjan, jossa pyydetään jäseniä tarkastamaan omat tietonsa. Päivityskampanjasta tiedotamme jäseniä myöhemmin erikseen.

SOTE-sopimussivu Jytyn nettisivuilla

Jytyn työehtosopimussivuille on lisätty uusi SOTE-sopimussivu, josta löytyy sopimuksen sähköinen sopimuskirja sekä tiedotusmateriaalia sopimuksen sisällöstä. Sivuille on lisätty myös ohjeita SOTE-sopimuksen käytännön soveltamisesta sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Lue lisää: SOTE-sopimus (jytyliitto.fi)