Työvoitto: Jytyn jäsenelle korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

​Jytyn edunvalvontaosasto auttoi jäsentä tilanteessa, jossa jäsenen työsuhde oli äkillisesti päätetty. Jäsen oli palkattu äitiyslomasijaiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen. Työnantaja antoi ensin työsuhteen päättämisen yhteydessä työntekijälle irtisanomisilmoituksen, ja tämän jälkeen suullisesti vetosi työsuhteen koeaikapurkuun.

”Työsopimuslain mukaan määräaikaista työsopimusta ei saa päättää irtisanomalla, sillä määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sen määräajan päättymiseen saakka.”

Työsopimuslain mukaan määräaikaista työsopimusta ei saa päättää irtisanomalla, sillä määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sen määräajan päättymiseen saakka. Määräaikaisen työsopimuksen voi päättää vain purkamalla tai koeaikapurulla, mikäli koeajasta on erikseen työntekijän kanssa sovittu.

Tässä tapauksessa työsopimuksessa oli sovittu koeajasta, mutta se oli sovittu alan yleissitovan työehtosopimuksen vastaisesti liian pitkäksi, ja oikea työehtosopimuksen mukainen koeaika oli ehtinyt jo päättyä. Työsopimusta ei olisi voitu päättää myöskään koeaikaan vedoten.

Liitosta otettiin yhteyttä työnantajaan, sillä työsopimuksen päättäminen kummallakaan työnantajan vetoamalla tavalla, koeaikapurulla tai irtisanomalla, ei olisi ollut mahdollista.

Asiassa päästiin työnantajan kanssa sovintoon noin puolen vuoden palkkaa vastaavasta määrästä, joka on lähes sama summa kuin minkä jäsen olisi saanut työskentelemällä määräaikaisen sopimuksen loppuun asti sovitusti.

Tämä juttu on julkaistu myös 20.12. ilmestyneessä Jyty-lehdestä. Lue juttu digilehdestä.