Työvoitto: Jytyläinen vakinaistettiin 10 määräaikaisuuden jälkeen

​Jytyn jäsen (X) otti Jytyyn yhteyttä, sillä hänen kanssaan oli tehty 10 määräaikaista työsopimusta, jotka olivat yhtäjaksoisesti voimassa. Määräaikaisten työsopimusten yhteenlaskettu kesto oli ollut noin 5 ja puoli vuotta.

”Määräaikaisia sopimuksia ei saa tehdä, jos määräaikaisessa työsuhteessa on muodostunut pysyvä työvoiman tarve.”

Lain pääsäännön mukaan työntekijän kanssa on tehtävä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikainen työsopimus on mahdollinen silloin, kun siihen on perusteltu syy. Lisäksi laissa on säännös, jonka mukaan määräaikaisia sopimuksia ei saa enää tehdä, jos määräaikaisessa työsuhteessa on muodostunut pysyvä työvoiman tarve.

Kyseisessä tapauksessa työntekijä X oli vuosia sijaistanut toista työntekijää (Y). Työntekijä Y oli vakinaistettu toiseen tehtävään, joten hänen tehtävänsä jäi vapaaksi. Tämän jälkeen X:n kanssa oli tehty määräaikaisia työsopimuksia ilman perustetta.

Aluksi työnantaja harkitsi, että laittaisi työntekijä Y:ltä vapautuneen tehtävän julkiseen hakuun. Otimme työnantajaan yhteyttä siitä, että kyseistä paikkaa voi tarjota suoraan X:lle, koska hänen määräaikaisiin työsopimuksiinsa ei ole enää perustetta.

Asia eteni työnantajan kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä, ja työnantaja tarjosi paikkaa suoraan työntekijä X:lle eikä kyseistä paikkaa laitettu julkiseen hakuun.

Juttu on julkaistu 3.10. ilmestyneessä Jyty-lehdestä 6/2019. Lue juttu digilehdestä.