Työhyvinvoinnin muistilista työpaikoille

​Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. vähentämiseksi. Työryhmätyön osana julkaistaan sähköinen muistilista työpaikoille työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisen perusasioista. Muistilistan tarkoitus on tarjota työpaikoille tiivis koonti perusasioista ja lähteistä työpaikoille hyödynnettäväksi.

Muistilistassa olevien perusasioiden hallinta luo osaltaan pohjaa hyvinvoivalle, terveelliselle ja turvalliselle työpaikalle. Työryhmän jäsenet kannustavat jakamaan ja hyödyntämään muistilistaa työpaikoilla!

Työryhmän päämäärä on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen

Lue lisää: