Tilastokeskus: Eduskuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista 42,0 prosenttia

​Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin asetettiin yhteensä 2 468 ehdokasta, mikä on 322 ehdokasta enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.

Eduskuntavaalien ehdokkaista enemmistö on aina ollut miehiä. Vuoden 2019 eduskuntavaalien ehdokkaista on miehiä 1 432 ja naisia 1 036. Naisten osuus ehdokkaista on siten 42,0 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on pienin Perussuomalaisilla (31,5 prosenttia) ja suurin Vihreällä liitolla (62,0 prosenttia). Kaikista puolueista naisehdokkaiden osuus oli suurin Feministisellä puolueella (81,6 prosenttia). Ehdokkaista 990 on kunnanvaltuutettuja ja 165 nykyisessä eduskunnassa istuvia kansanedustajia.

Kaikista ehdokkaista 70,0 prosenttia on nykyiseen eduskuntaan valittujen puolueiden (KOK, SDP, PS, KESK, VAS, RKP, VIHR, KD) ja Sinisen tulevaisuuden asettamia. Eniten puolueista, joista ei valittu kansanedustajaa nykyiseen eduskuntaan, asetti ehdokkaita Seitsemän tähden liike (175 ehdokasta) ja vähiten Eläinoikeuspuolue (17 ehdokasta). Puolueiden ulkopuolisia ehdokkaita asetettiin koko maassa 136 kappaletta.

Lue lisää:
http://tilastokeskus.fi/til/evaa/2019/01/evaa_2019_01_2019-04-05_tie_001_fi.html?ad=notify