THL: Vähintään 60 kotihoidon käyntiä kuukaudessa saavien asiakkaiden osuus edelleen kasvussa

Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli vuoden 2018 marraskuussa kaikkiaan 73 563, ja asiakasmäärä väheni edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia. Asiakkaista 65 prosenttia oli naisia.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 77 prosenttia (56 357) oli 75 vuotta täyttäneitä. Tämä oli 11,0 prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus väheni 0,3 prosenttiyksikköä vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna. Asiakkaista alle 65-vuotiaita oli 8,0 prosenttia (5 892).

Vuoden 2018 marraskuussa säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä oli pienin Päijät-Hämeessä (7,5 %) ja suurin Etelä-Pohjanmaalla (14,4 %). Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi määritellään kuuluvaksi ne, joille on toteutunut laskentakuukauden aikana kotihoidon käyntejä joko voimassa olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman perusteella tai jotka muutoin ovat saaneet käyntejä säännöllisesti vähintään kerran viikossa.

Kotihoidon asiakasrakenne on muuttunut 2000-luvulla. Vuoden 2018 marraskuussa yli kolmannekselle säännöllisen kotihoidon asiakkaista (35 %) tehtiin vähintään 60 käyntiä kuukauden aikana. Näiden asiakkaiden osuus kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja on kasvanut 11,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2010. Osuus oli Manner-Suomen kun-nista pienin Satakunnassa (28 %) ja suurin Päijät-Hämeessä (52 %). Hieman alle kolmannekselle asiakkaista (31 %) tehtiin kuukauden aikana 1–9 kotihoidon käyntiä. Käyntimääriä tarkasteltaessa on huomioitava, että asiakas voi saada kotihoidon lisäksi muita palveluja kuten omaishoidon tukea tai lyhytaikaisia tehostetun palveluasumisen jaksoja.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/ikaantyneet/kotihoidon-asiakkaat