Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika elokuun loppuun

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 3.-31.8. Vuoden 2021 terveyden edistämisen määrärahoilla tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää kevään ja kesän 2020 koronakriisin negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee myös tukea kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Lakisääteisen määrärahan suuruudessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. Määräraha on tarkoitettu ensisijaisesti terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin.

Vuoden 2021 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet:

”Ikäystävällisen kunnan” hyvinvointijohtaminen

”Ikäystävällisen kunnan” hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä. Käytäntöjen tulee auttaa tunnistamaan ja vähentämään poikkeusolojen aiheuttamia haittoja ikääntyneille. Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus hyvään ja omannäköiseen elämään.

Kulttuurilla hyvinvointia

Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen kunnan ja alueellisten toimijoiden yhteistyönä sekä sellaisten toimintamallien kehittäminen, jotka vahvistavat kulttuurihyvinvointitoimintaa ja tukevat erityisesti koronakriisin negatiivisia vaikutuksia kohdanneita ryhmiä.

Hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille ja työelämän ulkopuolella oleville

Ikääntyneiden ja työelämän ulkopuolella olevien hyvän ravitsemuksen laadun, ruoan saatavuuden ja yhteisöllisten ruokailumahdollisuuksien edistäminen. Kehitettävien toimien täytyy olla sovellettavissa myös poikkeusoloissa.

Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy Pakka-toimintamallia jatkokehittämällä

Pakka-toimintamallin mukaisten yhteisövaikuttamisen keinojen jatkokehittäminen. Tavoitteena on lisätä kunnan asukkaiden osallisuutta paikallisessa toiminnassa alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien saatavuuden sääntelemiseksi ja huumausaineiden käytön ehkäisemiseksi. Toiminnalla tuetaan erityisesti koronakriisissä tunnistettuja haavoittuvia ryhmiä.

Lue lisää: Terveyden edistämisen määräraha (www.thl.fi)