Täydentävässä avustusjaossa 52,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille noin 52,7 miljoonaa euroa. Aiemmin tänä vuonna järjestöille on jo jaettu noin 309,7 miljoonaa euroa. Valtion talousarvion määrärahaesitys on yhteensä 362,4 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista torstaina 22.4. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä.

Avustuksia myönnetään 149 hakijalle yhteensä 164 avustuskohteeseen.

Avustuksilla muun muassa tuetaan osallisuutta ja arjenhallintaa sekä vahvistetaan terveyden edistämistä ja työ- ja toimintakykyä. Avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuonna 2021 alkaviin kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin sekä investointihankkeisiin.

Avustusta haki 572 järjestöä yhteensä 711 kohteeseen. Haettujen avustusten yhteissumma oli 231 miljoonaa euroa.

Tiedot nyt myönnetyistä STEA-avustuksista julkaistaan 23.4. mennessä osoitteessa avustukset.stea.fi

Uusi avustusasioiden neuvottelukunta nimitetty kaudelle 2021-2025

Valtioneuvosto asetti torstaina 22.4. myös uuden sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan ja sen arviointi- ja avustusjaoston kaudelle 2021-2025.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja strategisista suuntaviivoista. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa.

Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa STEAn tekemiin avustusehdotuksiin. Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Lue lisää: