Luottamusmiesten perusopinnot 2 (yksityiset alat ja AVAINTES)

28.9.2023 - 29.9.2023

Koulutus

Luottamusmieskoulutus

Valtakunnallinen

Helsinki

20.8.2023

Ohjelma

Yhteistoimintalaki, työsuojelu, työ- ja virkaehtosopimukset (yksityisen alan sopimukset ja AVAINTES), jäsenhuolto ja ajankohtaiskatsaus.

Yksityisen alan sopimusten ja AVAINTES-sopimuksen koulutusosuudessa osanottajat jaetaan sopimusalakohtaisiin ryhmiin.

Osallistumisoikeus

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varaedustajansa sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtajat.  Kurssille voivat osallistua uudet, aiemmin luottamusmieskursseja käymättömät tai pitkään sivussa olleet luottamusmiehet ja puheenjohtajat. Luottamusmiesten perusopinnot 1 tulee olla mielellään suoritettuna.

Osassa yksityisen alan sopimuksia osallistumisoikeus on myös varaedustajille. Liitto kustantaa varaedustajien kulut, mikäli työnantaja päästää kurssille. AVAINTES:ssä varaedustajilla on osallistumisoikeus.

Koulutus on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi.

Lisätietoja yksityisten alojen osallistumisoikeudesta löydät täältä.

Lisätietoja AVAINTES alan osallistumisoikeudesta löydät täältä.

Kustannukset

Liitto maksaa muiden palkalliseen koulutuksen oikeutettujen paitsi puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat. Puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat maksaa yhdistys. Matkat maksetaan  Jytyn matkustusohjesäännön mukaan. Poikkeavista matkustustavoista on etukäteen sovittava aluetoimiston kanssa.

Lisätietoja

Itä-Suomen aluetoimisto, järjestöasiamies Sirkku Kumpulainen, puhelin 050 539 2119 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.