Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa aloitettiin neuvottelut

​Ammattiliitto Jyty ja muut työntekijäjärjestöt aloittivat neuvottelut Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa työnantajaliitto Paltan kanssa torstaina 16.12.2021. Ensimmäisessä tapaamisessa esillä oli yleinen työmarkkinatilanne. Lisäksi sovittiin alustavasti neuvotteluiden rytmitystä sekä minkälaisia aihepiirejä palkankorotusten lisäksi työntekijäpuoli tuo neuvotteluihin.  

Seuraava neuvottelu on 13.1.2022, jolloin keskitytään yksityiskohtaisesti osapuolten tavoitteisiin.  Suomen riistakeskuksen työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 asti.

Suomen riistakeskus on riistatalouteen keskittyvä organisaatio, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tämän työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toimenkuviin kuuluu mm. neuvontaa, koulutusta, ohjausta ja monipuolisia toimisto- ja tukipalveluiden työtehtäviä.  

Lisätietoja Jytyssä:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies
paivi.salin@jytyliitto.fi