Sote ry:n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot AVAINTES-sopimusalalla ja sairaanhoitopiireissä eivät koske Jytyn jäseniä

​Sote ry (Tehy, Super, ERTO) on jatkuvasti laajentanut jäseniään koskevia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja AVAINTES-sopimusalalta useisiin sairaanhoitopiireihin ympäri Suomea. On mahdollista, että Sote ry jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen julistamista muihinkin sairaanhoitopiireihin. Jyty korostaa, että mitkään Sote ry:n tähän mennessä tai jatkossa julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot AVAINTES-sopimusalalla ja sairaanhoitopiireissä eivät koske Jytyn jäseniä.  

– Sote ry:n työtaistelussa täytyy muistaa, että kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä on jo voimassa oleva, myös sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta koskeva työehtosopimus eli AVAINTES. Uuden sopimuksen neuvottelutulos hyväksyttiin sopijaosapuolien hallinnoissa 29.5. ja sopimus on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022., Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa.  

– Sote ry:n ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen tavoitteena on saada työnantajia edustava AVAINTA ry käynnistämään neuvottelut sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta, jota sovellettaisiin kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä, Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima sanoo.   

Sote ry on sopijaosapuolena AVAINTES:n kanssa samansisältöisessä TSNTES:ssa, jota sovelletaan SOTE ry:n omiin jäseniin sosiaalialalla ja kolmessa sairas- / kuntoutuskodissa. TSNTES on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa eivätkä sen neuvottelut ole edistyneet.  

– Ylityö- ja vuoronvaihtokielloissa ei kuitenkaan ole kyse TSNTES:n solmimisesta, vaan Sote ry:n tavoitteena on laajentaa neuvotteluoikeuksiaan aikaisemmasta poiketen myös AVAINTES:n puolelle, Voima huomauttaa.  

AVAINTES:n sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ, KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA ry. Sopimuksen sopijaosapuolena ei ole SOTE eli Tehy, Super ja ERTO.

Lisätietoja:  

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 050 5912341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet ja liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tai palvelunumeroista.